Tag Archives: دوره دنداسازی

آموزش صفر تا صد دندانسازی

آموزش صفر تا صد دندان سازی

آموزش صفر تا صد دندانسازی آموزش صفر تا صد دندانسازی: رشته دندانسازی که به ساخت پروتز های دندانی نیز معروف است یکی از زیر شاخه های رشته تجربی می باشد. در این رشته یک تکنسین پروتزهای دندانی، به عنوان یک عضو موثر در گروه وظیفه ساخت و ترمیم انواع پروتزهای متحرک کامل، پارسیل، پروتزهای ثابت […]