آرشیو برچسب های: دوره زبان بدن (Body Language) با مدرک بین المللی

دوره زبان بدن (Body Language) با مدرک بین المللی

دوره زبان بدن (Body Language) با مدرک بین المللی

دوره زبان بدن (Body Language): زبان بدن یک ارتباط غیر کلامی و فیزیکی می باشد که در آن فرد بدون صحبت کردن می تواند پیام خود را به دیگران برساند و با آن ها ارتباط برقرار کند. Body Language مهارتی است که با استفاده از آن می توان احساسات و رفتار افرادی که در اطراف […]