Tag Archives: دوره غواصی صنعتی

آشنایی با رشته غواصی و محیط زیست(دوره غواصی و محیط زیست)

آشنایی با رشته غواصی و محیط زیست(دوره غواصی و محیط زیست)

آشنایی با رشته غواصی و محیط زیست(دوره غواصی و محیط زیست) آشنایی با رشته غواصی و محیط زیست(دوره غواصی و محیط زیست): تمامی علاقه مندان به حرفه غواصی بی شک میدانند، که در صورت ورود به این رشته در تماس مستقیم با آبزیان و محیط زیست دریایی قرار دارند. به همین دلیل است که قبل […]

آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی)

آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی)

آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی) آشنایی با تکنیک های غواصی(آموزش تخصصی غواصی): شنیدن نام غواصی معانیه مختلفی را در ذهن علاقه مندان ایجاد میکند. اما در کل به فنون مورد استفاده برای ورود به عمق آب و دنیای زیر آب غواصی میگویند. امروزه غواصی انواع مختلفی دارد که غواصان طبق علاقه خود اقدام […]