آرشیو برچسب های: دوره فروش حرفه ای

مدیر اجرایی و بازاریابی فروش (دوره بازاریابی فروش و مدیر اجرایی)

مدیر اجرایی و بازاریابی فروش (دوره بازاریابی فروش و مدیر اجرایی) مدیر اجرایی و بازاریابی فروش: می توان گفت که بازاریابی، از مهم ترین عملکرد هر سازمان می باشد. چرا که بدون بازاریابی تلاش های دیگر سازمان بی نتیجه می ماند. بدون بازاریابی نمی توان تشخیص داد که شرایط بازار چیست و همچنین مشتری نمی تواند […]