آرشیو برچسب های: دوره مجازی بازرگانی

آموزش آنلاین بازرگانی بین الملل

آموزش آنلاین بازرگانی

آموزش آنلاین بازرگانی بین الملل آموزش آنلاین بازرگانی بین الملل: بازرگانی بین الملل عبارت است از تمامی فعالیت های تجاری در زمینه های خدمات و کالا که بر اساس سیاست های بازگانی در میان کشور های مختلف صورت می گیرد. در واقع هدف از این داد و ستد، ایجاد رفاه در جامعه می باشد. اما […]