آرشیو برچسب های: دوره مدیریت کسب و کار

ویژگی رهبران تحول گرا

ویژگی رهبران تحول گرا ویژگی رهبران تحول گرا: اهمیت و نقش رهبری در هر جامعه یا سازمانی به چشم میخورد چرا که تاثیر بسیار چشم گیری بر فرهنگ و رفتار مردم در یک جامعه خواهد داشت. به عبارتی برای تغییر باور، نگرش پیروان و ارزش ها، روابط رهبری بسیار تاثیر گذارخواهد بود. رهبران تحول گرا […]

مدیریت کسب و کار و گرایش های مالی (هزینه دوره MBA)

مدیریت کسب و کار و گرایش های مالی (هزینه دوره MBA) گرایش های مالی و مدیریت کسب و کار: می توان گفت امروزه مدیریت، به عنوان یک رشته پر کاربرد شناخته شده است که در جوامع پیشرفت های زیادی کرده. بنابراین باید برای بهبود و ارتقای آن تلاش کرد. چرا که با بهبود روش های […]