Tag Archives: دوره مربوط به سنگ شناسی قیمتی (گوهرشناسی کاربردی) در مجتمع فنی تهران (میرداماد)

آموزش سنگ شناسی یا گوهر شناسی

آموزش سنگ شناسی یا گوهر شناسی

آموزش سنگ شناسی یا گوهر شناسی آموزش سنگ شناسی یا گوهر شناسی: یکی از شاخه های کانی شناسی، گوهر شناسی است. که این رشته یکی از تخصص های جواهرشناسان و جواهر فروشان می باشد. این افراد میتوانند با فراگیری این مهارت سنگ های قیمتی را شناسایی کرده و در ساخت و فروش و به طور […]