آرشیو برچسب های: دوره های آموزشی کنترل پروژه

کنترل پروژه چیست؟ (دوره های آموزشی کنترل پروژه)

کنترل پروژه چیست؟ (دوره های آموزشی کنترل پروژه) کنترل پروژه چیست؟ کنترل پروژه (Project Control) فرآیندی است که در آن مدیر پروژه، در روند انجام پروژه مشکلات احتمالی را طراحی کرده و برای برطرف کردن آن راه حلی پیدا می کند. در چرخه کنترل پروژه با استفاده از مجموعه ای از ابزار ها، مهارت ها […]