آرشیو برچسب های: دوره های دپارتمان مدیریت کسب و کار

مشاور مالی بین المللی

مشاور مالی بین المللی مشاور مالی بین المللی: امروزه مسئله تامین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی، یکی از چالش های اساسی در زمینه اقتصاد کشور می باشد. رکود بنگاه های اقتصادی و مشکل تامین نقدینگی بانک ها از دیگر مشکلات واحد های اقتصادی است که مطلوب ترین راهکار برای رفع آن، استفاده از […]