Tag Archives: دوره های مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد

مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش)

مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش) مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش): می توان گفت که مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، بهترین مجتمع فنی تهران در ۷ سال متوالی در میان نمایندگی های استان تهران می باشد که در سال ۹۴ جایزه اصالت کیفیت را […]

کلاس های مجتمع فنی تهران (آنلاین و حضوری)

کلاس های مجتمع فنی تهران (آنلاین و حضوری) کلاس های مجتمع فنی تهران (آنلاین و حضوری): مجتمع فنی تهران (میرداماد) برترین مجتمع فنی تهران در ۷ سال متوالی میباشد. در مجتمع فنی تهران (میرداماد) ۱۷ دپارتمان فعالیت دارد که هر یک از این دپارتمان ها زیر مجموعه دوره های مختص خود را دارند. برای اطلاع […]