آرشیو برچسب های: دور تحلیل بنیادی

مراحل یادگیری بورس(آموزش بورس)

مراحل یادگیری بورس(آموزش بورس) مراحل یادگیری بورس (آموزش بورس): به طور کل ورود و سرمایه گذاری در هر بستری که با مسائل مالی سر و کار دارد نیازمند آموزش و یادگیری اصول و فنون مربوطه می باشد. بازارهای بورسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چرا که سرمایه گذاری در آن بسیار ریسک پذیر بوده […]