آرشیو برچسب های: دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد

بهترین مجتمع فنی تهران کدام است؟

بهترین مجتمع فنی تهران کدام است؟ بهترین مجتمع فنی تهران کدام است؟ می توان گفت که مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد،  بهترین مجتمع فنی تهران در ۷ سال متوالی در میان نمایندگی های استان تهران می باشد که در سال ۹۴ جایزه اصالت کیفیت را دریافت کرده است. مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد در تاریخ […]