Tag Archives: رشته های معماری

انواع رشته های معماری (انواع سبک و دوره های معماری)

انواع رشته های معماری (انواع سبک و دوره های معماری) انواع رشته های معماری ( انواع سبک و دوره های معماری ): معماری رشته ای ترکیبی از فن و هنر به حساب می آید و به بیان دیگر یک دانش میان رشته ای است. از جنبه های هنری رشته های معماری میتوان به خلق فضاهای […]