آرشیو برچسب های: شعب مجتمع فنی تهران

شعب مجتمع فنی تهران (موسسه فنی تهران)

شعب مجتمع فنی تهران (موسسه فنی تهران) شعب موسسه فنی تهران (شعبه های مجتمع فنی تهران): مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد در تاریخ 15 آبان ماه 1389 افتتاح شد. این مجتمع شامل کلاس هایی است که مجهز به سایت ها و کامپیوتر های هوشمند می باشد که هنرجویان می تواند از این امکانات استفاده کنند. […]