آرشیو برچسب های: فرآیند یک مذاکره تجاری

بهترین مدرس مذاکره

بهترین مدرس مذاکره مدرس مذاکره: به طور کلی مذاکره فرآیند گفت و گو بر روی یک موضوع مشخص، برای رفع اختلافات و رسیدن به منافع مشترک بین دو یا چند نفر می باشد. حال منظور از مذاکره تجاری، گفت و گو میان دو سازمان برای رسیدن به یک هدف اقتصادی و تجاری است که منجر […]