Tag Archives: مجتمع فنی

کلاس های مجتمع فنی تهران (آنلاین و حضوری)

کلاس های مجتمع فنی تهران (آنلاین و حضوری) کلاس های مجتمع فنی تهران (آنلاین و حضوری): مجتمع فنی تهران (میرداماد) برترین مجتمع فنی تهران در ۷ سال متوالی میباشد. در مجتمع فنی تهران (میرداماد) ۱۷ دپارتمان فعالیت دارد که هر یک از این دپارتمان ها زیر مجموعه دوره های مختص خود را دارند. برای اطلاع […]