Tag Archives: مدارک پایان دوره مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش)

مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش) مجتمع فنی تهران(تقویم و لیست دوره های آموزشی، مراکز های آموزش): می توان گفت که مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، بهترین مجتمع فنی تهران در ۷ سال متوالی در میان نمایندگی های استان تهران می باشد که در سال ۹۴ جایزه اصالت کیفیت را […]