Tag Archives: مزیت های سرمایه گذاری در بورس

بازار منفی بورس تا کی ادامه دارد؟

بازار منفی بورس تا کی ادامه دارد؟ بازار منفی بورس تا کی ادامه دارد؟ همان طور که می دانید بازار بورس همیشه صعودی نیست و روند منفی نیز دارد. در بازار منفی بورس، بسیاری از سهم ها منفی و گرفتار صف فروش می شوند. در این شرایط عکس العمل سهامداران با هم متفاوت است. بعضی […]