Tag Archives: مسئولیت ها و وظایف یک دستیار کنار دندانپزشک

دوره دستیار کنار دندانپزشک (آموزش دستیار کنار دندانپزشک)

دوره دستیار کنار دندانپزشک (آموزش دستیار کنار دندانپزشک) دوره دستیار کنار دندانپزشک: دستیار دندانپزشک همان دستیار کنار دندانپزشک می باشد که به عنوان کمک یار، عملیات درمانی را بر روی بیمار انجام می دهد. همچنین دستیار کنار دندانپزشک، بیمار را برای عملیات دندانپزشکی آماده کرده و در هنگام عملیات، وسایل مورد نیاز را ابتدا ضدعفونی […]