آرشیو برچسب های: نرم افزار SPSS چیست؟ (کلاس های آموزشی نرم افزار SPSS)

نرم افزار SPSS چیست؟ (کلاس های آموزشی نرم افزار SPSS)

نرم افزار SPSS چیست؟ (کلاس های آموزشی نرم افزار SPSS) نرم افزار SPSS چیست؟ SPSS مخفف عبارت “Statistical Package for the Social Sciences” می باشد که به معنای نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی است. میتوان گفت دلیل نامگذاری نرم افزار SPSS با کاربرد آن ارتباط دارد چرا که از نرم افزار SPSS برای تحلیل […]