آرشیو برچسب های: هکر کلاه سیاه

CEH چیست؟ دوره CEH (کلاس CEH)

CEH چیست؟ دوره CEH (کلاس CEH) CEH چیست؟ امروزه امنیت یکی از موضوعات مهم در یک سازمان می باشد. یک سازمان باید بتواند از دارایی ها و اطلاعات خود محافظت کند. امنیت یک موضوع ساده نیست و می توان گفت که یک فرآیند پیچیده است. چرا که هر روز تکنیک های هک قوی تر و […]