آرشیو برچسب های: ورد و اکسل

پکیج ICDL (ورد و اکسل)

پکیج ICDL

پکیج ICDL (اموزش کامپیوتر ورد و اکسل) پکیج ICDL (اموزش کامپیوتر ورد و اکسل): امروزه تکنولوژی در زمینه علم کامپیوتر به گونه ای پیشرفت کرده است که انسان می تواند در انجام اغلب کار های خود از کامپیوتر استفاده کند. از این رو بهتر است که بتوان طریقه استفاده از این تکنولوژی را یاد گرفت. […]