آرشیو برچسب های: چه مباحثی در کلاس تایپ و تندزنی آموزش داده می شود؟

کلاس تایپ و تندزنی (دوره تایپ ده انگشتی)

کلاس تایپ و تندزنی (دوره تایپ ده انگشتی) کلاس تایپ و تندزنی (دوره تایپ ده انگشتی): در کلاس تایپ و تندزنی، شما توانایی لازم در تایپ سریع و ده انگشتی را بدون نگاه کردن به صفحه کلید آموزش می بینید. تایپ مهم ترین وسیله برای نوشتن الکترونیکی می باشد. مزایای کلاس تایپ سریع و ده […]