Tag Archives: چه مباحثی را در کلاس دستیار دندانپزشک آموزش می بینید؟

دستیار دندانپزشک چه کاری باید انجام دهد؟

دستیار دندانپزشک چه کاری باید انجام دهد؟ دستیار دندانپزشک چه کاری باید انجام دهد؟(وظایف دستیار دندانپزشک):  امروزه بیشتر دندانپزشکان برای سرعت بخشیدن به کار های خود و روند رسیدگی به بیمار به افرادی نیاز دارند که در رابطه با این حوزه و همچنین تجهیزات دندانپزشکی اطلاعات و مهارت لازم را داشته باشند تا بتوانند در […]

چه مباحثی را در کلاس دستیار دندانپزشک آموزش می بینید؟

چه مباحثی را در کلاس دستیار دندانپزشک آموزش می بینید؟ کلاس دستیار دندانپزشک: کلاس دستیار دندانپزشک در مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد شامل سه مرحله تئوری، عملی و کارآموزی می باشد. در دوره دستیار دندانپزشک، کارآموز با تمامی فنون علمی و عملی آشنا می شوند و مهارت های لازم را به عنوان یک دستیار دندانپزشک […]