Tag Archives: چگونگی طراحی کالکشن لباس بر اساس استاندارد های موجود

چگونگی طراحی کالکشن لباس بر اساس استاندارد های موجود

چگونگی طراحی کالکشن لباس

چگونگی طراحی کالکشن لباس بر اساس استاندارد های موجود چگونگی طراحی کالکشن لباس بر اساس استاندارد های موجود: کالکشن در معنای لغوی به معنای مجموعه می باشد که در زمینه مد و پوشاک با هم ادغام می شوند. در  این صورت می توان روند آینده را از نظر رنگ، طرح، برش، خط و نسبت و […]