آرشیو برچسب های: کلاس آموزس زبان انگلیسی

مقاله انگلیسی در مورد زبان های دنیا

مقاله انگلیسی در مورد زبان های دنیا مقاله انگلیسی در مورد زبان های دنیا: اهمیت یک زبان را میتوان با توجه به تعداد کشورهایی که آن را زبان مادری یا زبان رسمی خود میدانند متوجه شد. زبان انگلیسی در ۶۰کشور جهان زبان رسمی شناخته شده است و علاوه بر آن زبان رسمی سازمان ملل متحد […]

مقاله درباره زبان انگلیسی

مقاله درباره زبان انگلیسی مقاله درباره زبان انگلیسی: زبان انگلیسی را میتوان تنها زبان رسمی بین ۶۰ کشور دانست. امروزه در تمام جهان زبان انگلیسی به عنوان، زبان دوم آموزش داده می شود. علاوه بر آن این زبان به عنوان زبان رسمی سازمان ملل متحد نیز شناخته شده است. با پیشرفت علم در دنیای امروز […]