Tag Archives: کلاس هکر قانونمند

CEH چیست؟ دوره CEH (کلاس CEH)

CEH چیست؟ دوره CEH (کلاس CEH) CEH چیست؟ امروزه امنیت یکی از موضوعات مهم در یک سازمان می باشد. یک سازمان باید بتواند از دارایی ها و اطلاعات خود محافظت کند. امنیت یک موضوع ساده نیست و می توان گفت که یک فرآیند پیچیده است. چرا که هر روز تکنیک های هک قوی تر و […]

آموزش CEH (دوره های کلاس CEH)

آموزش CEH (دوره های کلاس CEH) آموزش CEH، هکر قانونمند: CEH مخفف عبارت Certified Ethical Hacker می باشد. با آموزش CEH و با استفاده از ابزارها و تکنیک های هکر قانونمند می توان، آسیب پذیری ها و حفره های موجود در سیستم هدف را برطرف کرد. می توان گفت دوره CEH، دوره مقدماتی امنیت شبکه […]