آرشیو برچسب های: 0تا 100 دوره زبان انگلیسی

مقاله انگلیسی در مورد زبان های دنیا

مقاله انگلیسی در مورد زبان های دنیا مقاله انگلیسی در مورد زبان های دنیا: اهمیت یک زبان را میتوان با توجه به تعداد کشورهایی که آن را زبان مادری یا زبان رسمی خود میدانند متوجه شد. زبان انگلیسی در ۶۰کشور جهان زبان رسمی شناخته شده است و علاوه بر آن زبان رسمی سازمان ملل متحد […]