ثبت نام آنلاین

خرید را ادامه دهید “هنر مفهومی خود، ویدئو آرت، فستیوال۱( ۱ Concept studio/self, Video art and festivals)” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “هنر های اجرایی و رسانه های نوین۱ (Performing arts and new media workshop 1)” به سبد شما افزوده شد.

Showing 109–117 of 129 results

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 96/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

مدیر سیستم عامل یونیکس FreeBSD

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 28 ساعت
 • هزینه دوره: 700000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/07
  96/12/16
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 620000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 409000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/08
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مدیریت ذهن ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/03
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان