ثبت نام آنلاین

Showing 109–117 of 133 results

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه – گروه ۶۱

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/04
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3300000 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/16
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1700000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

مدیر سیستم عامل یونیکس FreeBSD

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 28 ساعت
 • هزینه دوره: 700000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/28
  96/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان