ثبت نام آنلاین

Showing 109–117 of 144 results

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/30
  97/04/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1080000 تومان

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 19:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 450000 تومان

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/29
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه - پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 17:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 1850000 تومان

کارگاه صبحانه و برانچ

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/13
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه - پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 16:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 1450000 تومان

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

گرافیک

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/02
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 165 ساعت
 • هزینه دوره: 2495000 تومان