ثبت نام آنلاین

Showing 109–117 of 143 results

فتوشاپ و ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/18
  97/07/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1080000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 450000 تومان

کارگاه تحلیل عملی پرفورمنس آرت(Practical analysis of performance art workshop)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1500000 تومان

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/23
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه - پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 18:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 1850000 تومان

کارگاه نقاشی ۳بعدی و رسانه(۳D Image and intractive art)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

کارگاه هنر چیدمان(Installation art studio class)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

گرافیک

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/28
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 165 ساعت
 • هزینه دوره: 2495000 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/12
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 1955000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان