ثبت نام آنلاین

Showing 109–117 of 156 results

طراحی لباس ۲ (استایلینگ)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/25
  97/09/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 655000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/20
  97/09/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 1550000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/27
  97/09/25
  97/09/29
  97/09/24
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  یکشنبه
  پنجشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00-17:00
  9:00-14:00
  14:00 - 18:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/24
  97/10/04
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 315000 تومان

طراحی و پیاده سازی سایت با مدیریت محتوا جوملا

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 455000 تومان

طراحی و دوخت لباس شب و عروس

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/27
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2760000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان