در حال نمایش 145–156 از 178 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/01
  98/08/28
  98/08/29
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  سه شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
  9:00 - 15:00
  14:30 - 20:30
 • طول دوره : 105 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،980،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/02
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  924،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،265،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه و سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،700،000 تومان

مدیریت کافی شاپ

کاست کنترل

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : مهر 98
 • روزهای برگزاری دوره : مهر 98
 • ساعات برگزاری دوره : مهر 98
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

گریم متعادلسازی سطح ۱

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/02
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00-14:00
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،727،000 تومان

برق و الکترونیک

مانیتورینگ

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  849،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،118،000 تومان

فناوری مد و پوشاک

مد و سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/26
  98/06/22
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  14:00 - 18:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  520،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان