ثبت نام آنلاین

Showing 154–159 of 159 results

نرم افزار Lumion

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

نقاشی روی پارچه

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 970000 تومان

هنر مفهومی ایده و سیستمهای فرآیند ۱(Concept studio/Idea and systems process1 )

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-12
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

هنر مفهومی خود، ویدئو آرت، فستیوال۱( ۱ Concept studio/self, Video art and festivals)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 11:30-14:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

هنر های اجرایی و رسانه های نوین۱ (Performing arts and new media workshop 1)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه- پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 2000000 تومان

ورکشاپ شکلات دست ساز

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 8 ساعت
 • هزینه دوره: 1700000 تومان