ثبت نام آنلاین

Showing 154–162 of 164 results

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 374000 تومان

نرم افزار Arc GIS سطح یک و سطح دو

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

نرم افزار Lumion

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

نرم افزار رویت معماری (REVIT)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1020000 تومان

نقاشی روی پارچه

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 970000 تومان

نقشه کشی و اتوکد

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/12
  98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 1315000 تومان

نورپردازی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 685000 تومان