ثبت نام آنلاین

در حال نمایش 19–27 از 150 نتیجه

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006) کمپ

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/20-22
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه الی جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-17
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان

Configuring Advanced Windows Server 2012

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 625000 تومان

Configuring windows 8.1

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 542000 تومان

Configuring windows server 2012 R2(70-410)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 617000 تومان

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1116000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:0
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان