در حال نمایش 25–36 از 178 نتیجه

فناوری اطلاعات

Laravel

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،056،000 تومان

فناوری اطلاعات

LPIC-1

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،250،000 تومان

فناوری اطلاعات

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  990،000 تومان

فناوری اطلاعات

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/06
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان

فناوری اطلاعات

Microsoft ASP.net MVC

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/10/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  220،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  220،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  700،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،190،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  687،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 168 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان