فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 23 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/29
  98/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 12:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1245000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 892000 تومان

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/21
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 730000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/24
  98/04/04
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 822000 تومان

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 672000 تومان

پکیج تحلیل آماری با نرم افزارspss

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 930000 تومان

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 106 ساعت
 • هزینه دوره: 1922000 تومان