فنی و مهندسی

Showing 1–9 of 25 results

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1185000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/20
  97/07/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 14:30
  13:30 - 17:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/04
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 830000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 980000 تومان

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/30
  97/08/01
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 685000 تومان

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

پکیج تحلیل آماری با نرم افزارspss

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 930000 تومان

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/04
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 106 ساعت
 • هزینه دوره: 1780000 تومان