Showing 1–12 of 23 results

 • تاریخ شروع دوره : 98/11/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  822،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/11/01
  98/10/20
  98/11/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  8:30 - 13:30
  8:30 - 14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  550،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/11/14
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/11/02
  98/11/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  14:30 - 19:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،245،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/11/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  570،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/10/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  860،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 14:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  750،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/12/16
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 9:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  672،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/11/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،240،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/12/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان