در حال نمایش 1–12 از 23 نتیجه

علوم فنی و مهندسی

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/26
  98/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  16:00 - 21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،245،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/27
  98/08/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  550،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  320،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

آموزش V-RAY

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/27
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  730،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

اتوکد دوبعدی

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  822،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  672،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  750،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،240،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  860،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،280،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/02
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،800،000 تومان