رزومه

رزومه حسین جعفری

مشخصات تحصیلی:

-کارشناسی مهندسی صنایع )برنامه ریزی و تحلیل سیستم( از دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران۱۳۷۲

-کارشناسی ارشد مهندسی صنایع )سیستم وبهره وری( از دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران ۱۳۷۵

سوابق کاری :

اجرایی:

– مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی از سال ۷۵ تاکنون در شرکتها و صنایع

– مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان بازار از سال ۸۳ تا ۸۶

– معامله گر و مشاور در بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۷۵ تا کنون

آموزشی:

– عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی صنایع از سال ۷۶ تاکنون

– مدیر گروه مهندسی صنایع از سال ۷۹ تا ۸۴

– مدرس دوره های آموزش بورس از سال ۸۸ تا کنون در مرکز آموزش بازرگانی

– مدرس دوره های آموزش بورس از سال ۹۰ تا کنون در مجتمع فنی تهران – نمایندگی کرج /میرداماد و

نیاوران

– مدرس دوره های آموزش بورس از سال ۸۵ در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

پژوهشی:

مقالات :

-اجرای ۵ s در محیط های اداری مجله سامانه دانشگاه علم وصنعت ایران سال ۱۳۸۱

-ابزارهای کار با اطلاعات در مجله روش دو شماره پیاپی شماره های ۶۸ و ۷۰ سال۱۳۸۰

-مدیران چه کسانی و چگونه انتخاب می کنند در مجله روش

– راهنمای نرم افزار تصمیم گیری سلسله مراتبی در مجله صنایع دانشگاه شریف سال ۱۳۷۹

– ورودی های استراتژی ساخت و تولید مجله روش شماره ۹۵ سال ۸۴

– کاربرد فرایند سلسله مراتبی تحلیلی برای انتخاب تامین کنندگان در دو ماهنامه جنگ صنعت سال دوازدهم شماره ۸۶ تیر ماه ۸۴

 

تالیفات:

– کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع انشارات پردازش فروردین ۸۰

– کتاب طرحریزی واحدهای صنعتی انتشارات پردازش سال ۸۲

– کتاب مفاهیم اولیه بورس و معامله گری سال ۹۰ انتشارات تمدن پارس

– کتاب الفبای سیستم سرمایه گذاری در بورس سال۹۱انتشارات تمدن پارس

-قسمتی از کتاب معامله گر منضبط سال۱۳۹۳