نمایش 1–12 از 23 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-17
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:3
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۸۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۲۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/29
  1401/08/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
  14:30الی19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۶۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-20:30
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/08/02
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16-21
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان