نمایش 1–12 از 23 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
  1401/11/19
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00 الی 13:00
  17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13 الی17
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۸۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۲۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/18
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 الی21:00
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/11
  1401/12/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
  14:30 الی19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۶۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان