مشاهده همه 8 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  570،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/18
  1400/06/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20:30
  8:30الی14:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  360،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/18
  1400/06/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20:30
  8:30الی14:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،152،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/06
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  220،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  636،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان