ورزش

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : چهازشنبه-پنجشنبه-جمعه
ساعات برگزاری : 09:00 الی 14:00

1،800،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : پنجشنبه و جمعه
ساعات برگزاری : 11:00 الی 16:00 خانوم ها - 16:00 الی 21:00 آقایان

2،000،000 تومان