نمایش 1–12 از 16 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/27
  1401/12/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
  15:30 الی19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 28 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/26
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه ها
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-14:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/08الی 1402/02/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه تا یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30-19:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/20
  1402/02/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه تا شنبه ی بعد
  شنبه تا شنبه ی بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی14:30
  10:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/26
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 1430
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان