نمایش 1–12 از 16 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/07
  1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه_دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16 الی20
  15:30 الی19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/30
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۳۹۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/14
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16-20
 • طول دوره : 28 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:30-14:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۱۵۰،۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/17
  1401/09/20
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه ها
  یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی14:30
  15:30 الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۸۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/16 تا1401/10/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه تا یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30-19:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۸۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/06
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه ها
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۸۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : از شنبه تا شنبه ی بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۱۳۵،۰۰۰ تومان