نمایش 1–12 از 16 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/25
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه تا شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۰،۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 18:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 الی 19:30
 • طول دوره : 28 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۰،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/14
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه- سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 الی 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ تومان

مدیریت کافی شاپ

دوره تخصصی فست فود

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/07
  1403/02/09
  1403/02/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 الی 19:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/11/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه تا شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : تماس با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : تماس با دپارتمان
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان