نمایش 1–12 از 17 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/24
  1400/07/08
  1400/07/06
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-دوشنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00الی20:00
  15:30الی19:30
  10:30الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،595،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/07
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00الی 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/03
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30الی13:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/31
  1400/06/26
  1400/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی14:30
  15:30الی19:30
  10:30الی14:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  7،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،800،000 تومان

مدیریت کافی شاپ

دوره تخصصی فست فود

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-یکشنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30الی13:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه الی شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،595،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11الی15
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،450،000 تومان