نمایش 1–12 از 16 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/12
  1401/04/30
  1401/04/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-14:30
  15:30-19:30
  16:00-20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/15
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۳۹۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 28 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/11
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:30الی13:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۱۵۰،۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/16
  1401/04/30
  1401/04/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه
  رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30-19:30
  10:30-14:30
  15:30-19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/11
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۸۵۰،۰۰۰ تومان

مدیریت کافی شاپ

دوره تخصصی فست فود

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۸۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/05
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۸۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه الی شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 الی 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/25و1401/04/26و1401/04/27
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-یکشنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 الی 19:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۱۳۵،۰۰۰ تومان