نمایش 1–12 از 16 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،595،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/26
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه ها
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/31
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30_13:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/12
  1400/03/23
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-14:30
  15:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  7،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،800،000 تومان

مدیریت کافی شاپ

دوره تخصصی فست فود

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/22-23-29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-یکشنبه-شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-14:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/22
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه الی شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،595،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/20
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/05-06-12
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-یکشنبه-شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-14:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،450،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان