بنر اصلی آموزش حسابداری

تعریف جامع حسابداری

تعریف های متعدد و مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که در یکی از قدیمی ترین آنها گفته شده است که : “حسابداری، زبان تجارت است.” در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و نگرش سیستمی به سازمان ها و مدیریت آنها، حسابداری را به عنوان بخشی از سیستم های اطلاعاتی مدیریت، برای تهیه اطلاعات مناسب برای کنترل و تصمیم گیری دانسته اند و بر این اساس در یکی از تازه ترین تعریف ها، حسابداری را به شرح زیر تعریف کرده اند:

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، عبارت است از فرآیند تشخیص اندازه گیری، ثبت و پردازش رویداد های اقتصادی (مالی) یک سازمان، تهیه اطلاعات لازم و گزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات.”

فرآیند تشخیص در حساب داری

در این تعریف، فرآیند تشخیص، عبارت است از انتخاب آن دسته از رویدادهایی که به عنوان رویداد اقتصادی یا مالی تلقی می شوند و با سازمان یا مؤسسه ای که برای آن حسابداری می کنیم، ارتباط دارند. پرداخت دستمزد کارگران و فروش محصولا در هر شرکت رویدادهای مالی هستند ولی تغییر مدیریت تولید شرکت یک رویداد مالی نیست.

فرآیند اندازه گیری (ارزیابی فرآیند به پول) در حسابداری

پس از تشخیص رویدادهای مالی، گام بعدی، اندازه گیری این رویدادها به وسیله یک واحد اندازه گیری یعنی پول است.حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آنها را با پول اندازه گیری کرد، سر وکار دارد. به این ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیت های مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن سازمان ثبت و ضبط نمی شوند. مثلاً انتصاب یک مدیرعامل جدید برای شرکت، رویدادی است که قابل اندازه گیری با واحد پولی نیست و از همین رو در سیستم حسابداری وارد نمی شود.

فرآیند ثبت در حسابداری

رویدادهای مالی پس از اندازه گیری به واحد پولی، در سیستم حسابداری وارد (یا ثبت) می شوند. اصطلاح ثبت، بیشتر در سیستم های دستی حسابداری مصداق دارد و این مرحله در سیستم های مکانیزه، در حقیقت مرحله ورود اطلاعات خام به سیستم است. ثبت رویدادها باید به روشی منظم و با رعایت قواعد و دستور کارهای مشخص و در فرم ها و دفاتری که برای این منظور طراحی شده اند، انجام شود.

فرآیند پردازش اطلاعات در حسابداری

پردازش اطلاعات ثبت شده، مرحله ای است که در هر سیستم حسابداری از طبقه بندی و تلخیص رویدادها آغاز شده و با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز، بعضی از آنها به عملیات محاسباتی پیچیده ای نیز تسری می یابند. مثلاً محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی یک شرکت، فرآیند محاسبتای متعددی را طی می کند. امروزه با استفاده از رایانه های پردازش اطلاعات مالی در سیستم های حسابداری با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته صورت می گیرد.

فرآیند گزارشگری (پراهمیت ترین بخش حسابداری)

فرآیند گزارشگری، یکی از مهم ترین مراحل یک سیستم حسابداری است. اطلاعات مالی از راه ارائه یک سری گزارش های حسابداری در اخیار استفاده کنندگان این اطلاعات قرار می گیرد (در مقاله استفاده کنندگان اطلاعات مالی در حسابداری توضیح دادیم که چه کسانی اط اطلاعات مالی استفاده می کنند). معروف ترین گزارش های مالی، عبارت اند از: گزارش های ترازنامه و سود و زیان که به آنها صورت های مالی نهایی گفته می شود و چگونگی تهیه آن در دوره های حسابداری مجتمع فنی تهران به صورت کامل آموزش داده می شود. فرآیند گزارشگری، شامل: تفسیر و تجزیه و تحلیل گزارش ها و اطلاعات مالی است که این بخش از فرآیندهای حسابداری در سال های اخیر، اهمیت بیشتری یافته است.

مقالات مرتبط با دوره حسابداری

 

تماس با مجتمع فنی تهران - بنر اصلی

 

حسابداری چیست؟

حسابداری سیستمی است که داده های مربوط به فعالیت های واحد تجاری را دریافت و اندازه گیری می کند، سپس آنها را پردازش و در قالب نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری را به تصمیم گیرندگان گزارش می کند. به همین دلیل حسابداری را “زبان تجارت” نامیده اند. هر چه بهتر این زبان را یاد بگیرید، بهتر می توانید بر وضعیت مالی زندگی خود تسلط داشته باشید. برنامه ریزی مالی، استقراض ها، مالیات بر درآمد و سرمایه گذاریها تماماً بر یک سیستم اطلاعاتی که آن را سیستم حسابداری می نامیم استوار است.

یکی از مهم ترین محصولات سیستم اطلاعاتی حسابداری، صورت های مالی است که توان تصمیم گیری در افراد را ارتقاء می دهد. صورت های مالی اسنادی هستند که وضعیت افراد یا واحدهای تجاری را در قالب مقادیر پولی گزارش می کنند.

آیا مؤسسه ما سودآور بوده است؟

آیا باید افراد جدیدی را استخدام کرد؟

آیا می توانیم اجاره مؤسسه را بپردازیم؟

پاسخ چنین سؤالاتی را می توان از سیستم حسابداری پرسید؛ خاطرتان باشد که دفترداری را با حسابداری اشتباه نگیرید. همانطور که حساب، بخش عملیاتی ریاضیات است، دفترداری نیز بخش عملیاتی حسابداری است.