لیست دوره ها

دوره ها: برای دیدن تمامی دوره های هر گروه لطفا روی لینک ” دوره های دپارتمان ” مربوطه کلیک فرمایید.

 

۱- دپارتمان فناوری اطلاعات دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۲- دپارتمان بورس و سرمایه گذاری دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۳- دپارتمان فنی و مهندسی دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۴- دپارتمان فرهنگ و هنر دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۵- دپارتمان مدیریت و کسب و کار دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۶ – دپارتمان زبانهای خارجی دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۷- دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۸- دپارتمان صدا و فیلم و سینمای دیجیتال دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۹- دپارتمان حسابداری و علوم مالی دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۱۰- دپارتمان گوهر شناسی دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۱۱- دپارتمان مهندسی شخصیت دوره های دپارتمان ثبت نام آنلاین
۱۲- دپارتمان برون سازمانی دوره های تمامی دپارتمانها را برای سازمانها برگزار میکند